Nhà máy thực phẩm (Thuyết minh)

Returning Series 4 Seasons - 104 Episodes
Image Nhà máy thực phẩm (Thuyết minh)

Đằng sau mỗi túi khoai tây chiên, lon bia, thanh sô cô la, và ổ bánh mì là một dây chuyền sản xuất công nghiệp quy mô lớn để đưa từng sản phẩm đến với đại chúng. Food Factory là một hậu trường đầy mê hoặc về những quy trình kỳ lạ và tuyệt vời để sản xuất ra những món ăn yêu thích của mọi người.

Từ nguyên liệu tươi sống đến thành phẩm, Food Factory tiết lộ một cách chi tiết đầy cảm hứng về cách các món ăn được yêu thích sản xuất hàng loạt thực sự được tạo ra như thế nào. Đội một chiếc mũ cứng và sẵn sàng để đáp ứng thức ăn!

BBC Earth Food Factory HDTV 1080i MP2 H264 ~ Nhà máy thực phẩm (Thuyết minh)

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Unknown 2012 3 views

Background
Season 1
1 Image Food Factory 1x1 Episode 12012
2 Image Food Factory 1x2 Episode 22012
3 Image Food Factory 1x3 Episode 32012
4 Image Food Factory 1x4 Episode 42012
5 Image Food Factory 1x5 Episode 52012
6 Image Food Factory 1x6 Episode 62012
7 Image Food Factory 1x7 Episode 72012
8 Image Food Factory 1x8 Episode 82012
9 Image Food Factory 1x9 Episode 92012
10 Image Food Factory 1x10 Episode 102012
11 Image Food Factory 1x11 Episode 112012
12 Image Food Factory 1x12 Episode 122012
13 Image Food Factory 1x13 Episode 132012
14 Image Food Factory 1x14 Episode 142012
15 Image Food Factory 1x15 Episode 152012
16 Image Food Factory 1x16 Episode 162012
17 Image Food Factory 1x17 Episode 172012
18 Image Food Factory 1x18 Episode 182012
19 Image Food Factory 1x19 Episode 192012
20 Image Food Factory 1x20 Episode 202012
21 Image Food Factory 1x21 Episode 212012
22 Image Food Factory 1x22 Episode 222012
23 Image Food Factory 1x23 Episode 232012
24 Image Food Factory 1x24 Episode 242012
25 Image Food Factory 1x25 Episode 252012
26 Image Food Factory 1x26 Episode 262012
Season 2
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/rWQL49VViRSBA5Dde2x2bk6PH29.jpg" alt="Image Những loài chim hoang dã ở Australia"> All You Cone Eat2013
2 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x2"> Salty and Sweet2013
3 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x3"> All Bar Naan2013
4 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x4"> Food Fortunes2013
5 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x5"> Cut the Mustard2013
6 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x6"> Spring in Georgia2013
7 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x7"> Getting Saucy2013
8 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x8"> Tikka My Breath Away2013
9 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x9"> Double Trouble2013
10 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x10"> From Sugar with Love2013
11 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x11"> Colourful Candy2013
12 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x12"> Use Your Noodle2013
13 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x13"> Che Cha Sambur2013
14 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x14"> Fancy a Sausage Roll2013
15 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x15"> Hill of Beans2013
16 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x16"> Welch Rare-Bite2013
17 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x17"> The Names Boondi2013
18 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x18"> Abba Zaba Doo2013
19 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x19"> The Rocky Road2015
20 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x20"> Over The Rainbow2013
21 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x21"> Put The Kettle On2013
22 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x22"> Not Tonight Josephine2013
23 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x23"> Chip Off The Old Block2013
24 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x24"> Where You Bean2013
25 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x25"> The House That Santa Built2013
26 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 2x26"> Yule Love This2013
Season 3
1 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x1"> Episode 12013
2 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x2"> Episode 22013
3 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x3"> Episode 32014
4 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x4"> Episode 42014
5 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x5"> Episode 52014
6 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x6"> Episode 62014
7 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x7"> Episode 72014
8 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x8"> Episode 82014
9 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x9"> Episode 92014
10 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x10"> Episode 102014
11 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x11"> Episode 112014
12 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x12"> Episode 122014
13 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x13"> Episode 132014
14 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x14"> Episode 142014
15 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x15"> Episode 152014
16 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x16"> Episode 162014
17 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x17"> Episode 172014
18 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x18"> Episode 182014
19 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x19"> Episode 192014
20 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x20"> Episode 202014
21 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x21"> Episode 212014
22 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x22"> Episode 222014
23 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x23"> Episode 232014
24 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x24"> Episode 242014
25 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x25"> Episode 252014
26 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 3x26"> Episode 262014
Season 4
1 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x1"> Episode 12014
2 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x2"> Episode 22014
3 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x3"> Episode 32014
4 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x4"> Episode 42014
5 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x5"> Episode 52014
6 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x6"> Episode 62014
7 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x7"> Episode 72014
8 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x8"> Episode 82014
9 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x9"> Episode 92014
10 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x10"> Episode 102014
11 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x11"> Episode 112014
12 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x12"> Episode 122014
13 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x13"> Episode 132014
14 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x14"> Episode 142014
15 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x15"> Episode 152014
16 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x16"> Episode 162014
17 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x17"> Episode 172014
18 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x18"> Episode 182014
19 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x19"> Episode 192014
20 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x20"> Episode 202014
21 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x21"> Episode 212014
22 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x22"> Episode 222014
23 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x23"> Episode 232014
24 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x24"> Episode 242014
25 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x25"> Episode 252014
26 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Food Factory 4x26"> Episode 262014
Info
Cast
  • Original title: Food Factory
  • In Production: Yes
  • First air date: 30-08-2012
  • Last air date: 13-12-2014
  • Genre: Uncategorized
  • Tags: ,
  • Rating: 0 votes
Background
Comments 0