Người ngoài hành tinh thời cổ đại

Returning Series 14 Seasons - 158 Episodes
Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại

Có phải những sinh vật thông minh từ ngoài vũ trụ ghé thăm Trái đất hàng ngàn năm trước? Từ thời đại khủng long đến Ai Cập cổ đại, từ những bức vẽ hang động sớm cho đến những lần nhìn thấy hàng loạt ở Mỹ, mỗi tập phim đều mang đến chiều sâu lịch sử cho những câu hỏi, suy đoán, tranh cãi khiêu khích, những câu chuyện đầu tiên và những lý thuyết có căn cứ xung quanh cuộc tranh luận cũ này.

Ancient Aliens Season Season 1Ancient Aliens Season Season 2Ancient Aliens Season Season 3Ancient Aliens Season Season 4Ancient Aliens Season Season 5Ancient Aliens Season Season 6Ancient Aliens Season Season 7Ancient Aliens Season Season 8Ancient Aliens Season Season 9Ancient Aliens Season Season 10Ancient Aliens Season Season 11Ancient Aliens Season Season 12Ancient Aliens Season Season 13 Ancient Aliens Season Season 14

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 3.57 out of 5)
Loading...

120, 60m 2010 482 views

Background
Season 3
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/vCNGEBkUcDlnlCdudgF7s8h0Vaf.jpg" alt="Image Seasons"> Aliens and the Old West - Người ngoài hành tinh và miền viễn Tây xưa2011
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/xZK3Ml9JhONpNL4lOo10W0pbPAl.jpg" alt="Image "> Aliens and Monsters - Người ngoài hành tinh và Quái vật2011
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/tU3GIuaF5V5FZYAzWOwRXNScMUC.jpg" alt="Image Seasons"> Aliens and Sacred Places - Người ngoài hành tinh và nơi linh thiêng2011
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/9VGY1gkv9GrVm8SENHQDKcHSqO8.jpg" alt="Image "> Aliens and Temples of Gold - Người ngoài hành tinh và đền vàng2011
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/y8cLpUzIDQbmB0DmJDq7cljT6jL.jpg" alt="Image "> Aliens and Mysterious Rituals - Người ngoài hành tinh và nghi lễ bí ẩn2011
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/6xDBKKqzbqd9393MTBvTV6BV5BZ.jpg" alt="Image Episode"> Aliens and Ancient Engineers - Người ngoài hành tinh và kỹ sư cổ đại2011
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/7KWHwsSdl7qPc6aGZSXJfb678qi.jpg" alt="Image "> Aliens, Plagues and Epidemics - Người ngoài hành tinh, bệnh dịch và dịch bệnh2011
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/an1upT2ZaUMlmeq1vLMsDkLR02F.jpg" alt="Image Episode"> Aliens and Lost Worlds - Người ngoài hành tinh và thế giới đã mất2011
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/2mFHqtNmSnhSeXZR84Gn71fKmfC.jpg" alt="Image movies"> Aliens and Deadly Weapons - Người ngoài hành tinh và vũ khí chết người2011
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/siYJbDvQH3t4Yk9dzyRh9Yuro3Y.jpg" alt="Image "> Aliens and Evil Places - Người ngoài hành tinh và Thung lũng chết2011
11 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/8bU6kk3okVq5qXTFrLFzWnhoYTC.jpg" alt="Image Movies"> Aliens and the Founding Fathers - Người ngoài hành tinh và những người sáng lập2011
12 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/hkyraXGXsVoGL9mLgTdaKIEnoCJ.jpg" alt="Image TV SHOW"> Aliens and Deadly Cults - Người ngoài hành tinh và giáo phái chết người2011
13 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/5ZCPa0UAadCAQw7eAnykyrKitfs.jpg" alt="Image "> Aliens and the Secret Code - Người ngoài hành tinh và Mật mã2011
14 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/8EaC1vQUWiGJTh5ViFfAgPNXary.jpg" alt="Image Series"> Aliens and the Undead - Người ngoài hành tinh và xác sống2011
15 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/m3PrfnQUzvTNdqDXP3fGi9tZ1a.jpg" alt="Image Phim Series"> Aliens, Gods and Heroes - Người ngoài hành tinh, Thần và Anh hùng2011
16 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/jFNIE5pn4R2yk3Q37dojKCZ2rTM.jpg" alt="Image Phim Lẻ"> Aliens and the Creation of Man - Người ngoài hành tinh và sự sáng tạo của con người2011
Season 4
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/pI8odNfusUenQ513T6P54tAslWb.jpg" alt="Image "> The Mayan Conspiracy - Âm mưu của người Maya2012
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/K0Yh83V9AjnhbbtFeEFeurMi7k.jpg" alt="Image "> The Doomsday Prophecies - Những lời tiên tri ngày tận thế2012
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/djLb26WwqiOtUnZILGqOqB2Xmae.jpg" alt="Image Cuộc tấn công của loài kiến"> The Greys - Các màu xám2012
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/1WQpx5pwCtef51zJVbrlFMTI5l8.jpg" alt="Image Cuộc tấn công của loài kiến"> Aliens and Mega-Disasters - Người ngoài hành tinh và thảm họa lớn2012
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/xLdtpZC7oFpxDbOvl8vkxBLZf8T.jpg" alt="Image Big Sur Vùng Hoang Dã California"> The NASA Connection - Kết nối NASA2012
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/hwk7FiFRidBUb7ePqhLp0OBIpow.jpg" alt="Image Big Sur Vùng Hoang Dã California"> The Mystery of Puma Punku - Bí ẩn của Puma Punku2012
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/uSgupdZppkj6xVgfS3ESrM5rCHh.jpg" alt="Image "> Aliens and Bigfoot - Người ngoài hành tinh và dấu chân khổng lồ2012
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/4EFNlL5sqwBlFdLimrMWRniaJQW.jpg" alt="Image Big Sur Vùng Hoang Dã California"> The Da Vinci Conspiracy - Âm mưu Da Vinci2012
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/ydO2D0RgsMoSce9KBlSPkPRUKDy.jpg" alt="Image Big Sur Vùng Hoang Dã California"> The Time Travelers - Những người du hành thời gian2012
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/k88lQXO9KRXDQyVW4amG56GBS4O.jpg" alt="Image Bắc Triều Tiên: Vùng Đất Nói Thầm"> Aliens and Dinosaurs - Người ngoài hành tinh và Khủng long2012
Season 5
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/9tjTsa06igu4UOuuY9rGBzMeTQh.jpg" alt="Image Hành Trình Vĩ Đại Của Loài Rùa"> Secrets of the Pyramids2012
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/WmUQZZnZn9VOW4f9X214lzVR4h.jpg" alt="Image Nữ Hoàng Các Loài Cây"> Aliens and Cover-Ups2012
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/18v7Tmo3wJ6LFcZPfvut8ebBNyi.jpg" alt="Image Nữ Hoàng Các Loài Cây"> Alien Power Plants2013
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/8gcz0Uo7TTFPFufT0VDwtuEdMQG.jpg" alt="Image "> Destination Orion2013
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/u7XwfGk5fKyRPlVGrzVxhunU8K.jpg" alt="Image Nữ Hoàng Các Loài Cây"> The Einstein Factor2013
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/kAVyIdfnXzf6XjoTVqnyVVWepgk.jpg" alt="Image Nữ Hoàng Các Loài Cây"> Secrets of the Tombs2013
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/kYARlll4ZuKJpCTUHKIMAbI3oiv.jpg" alt="Image Những Loài Chim Thiên Đường"> Prophets and Prophecies2013
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/gS2qwSE9iOKwAZkVDxHk0TbMVZE.jpg" alt="Image Những Loài Chim Thiên Đường"> Beyond Nazca2013
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/sQBm8AEzo4OZiBEpH1IoOE7FCEH.jpg" alt="Image "> Strange Abductions2013
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/ddLZCrakcr74t77npGomBLAJVTS.jpg" alt="Image Những Loài Chim Thiên Đường"> The Von Daniken Legacy2013
11 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/ktYv6q7GvcDxd9vEFh9h8hV8Grw.jpg" alt="Image Những Loài Chim Thiên Đường"> The Viking Gods2013
12 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/bXxoPWU3ULXmqY7bWVLx0J1yd10.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Máy Bay"> The Monoliths2013
Season 6
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/7wUB4FkzxMf67MtAI6cP3Zkvew4.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Máy Bay"> The Power of Three2013
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/uOMaxI9xaPRdCds827TLIHrgiyW.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Máy Bay"> The Crystal Skulls2013
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/vK60WoBO5SOUVeyBvzGsdgfdkkW.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Xe Lửa"> The Anunnaki Connection2013
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/hMNhBs7ZV42y98RwaQkhJEwn5Dw.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Xe Lửa"> Magic of the Gods2013
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/nMkfHnCfdAJNqMFsOK5o9v7wACI.jpg" alt="Image "> The Satan Conspiracy2013
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/mk4YorhRf2iOsVGaHk35pkPrgeK.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Xe Lửa"> Alien Operations2013
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/9CIHdBgKN9KlU2XJhovvLf5ftpm.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Xe Lửa"> Emperors, Kings and Pharaohs2013
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/tB1OlGOkQ8xkUSh40xhgylXKMmB.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Xe Hơi"> Mysterious Relics2013
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/3uiv7Pck0YMVo05Eye1RuYBUy0q.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Xe Hơi"> Aliens and Forbidden Islands2013
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/qaAwQbaX9NPwj2Gr1a6ptJ5MXby.jpg" alt="Image "> Aliens and The Lost Ark2013
11 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/pM8hlNFFcSXPLOwQxZm0udfdQd.jpg" alt="Image Khoa Học về Tai Nạn – Xe Hơi"> Aliens and Mysterious Mountains2013
Season 9
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/4ndsPAPYuWFQl3UvvMLBsxD64vF.jpg" alt="Image Attenborough Và Cá Rồng Biển (2018)"> Forbidden Caves2014
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/zJCiXv4jnODH2noxvKUhhAbkzHo.jpg" alt="Image "> Mysteries of the Sphinx2014
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/4BsxLY13oz3r2GbAc6r2FA1wGEI.jpg" alt="Image Attenborough Và Cá Rồng Biển (2018)"> Aliens Among Us2014
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/jA8fyLFQ2YgufyEsi8DzgUv9GfR.jpg" alt="Image Attenborough Và Cá Rồng Biển (2018)"> The Genius Factor2014
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/oN0dZMdWPD4DamLGSVJ9bIj3I1r.jpg" alt="Image Bí Ẩn Nền Văn Minh Maya"> Secrets of the Mummies2014
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/dOAC2ofdnhP3FtutoDtVsY95B0C.jpg" alt="Image Bí Ẩn Nền Văn Minh Maya (1995)"> Alien Resurrections2014
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/mN8bmWIYFYix7n1how0w25m67uD.jpg" alt="Image "> Alien Messages2014
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/2ruh6U1OZOHQ1rwRC33LjIrZMxP.jpg" alt="Image Bí Ẩn Nền Văn Minh Maya (1995)"> The Great Flood2014
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/jmygy8GphBuSgudxBH94UuX9wVP.jpg" alt="Image Bí Ẩn Nền Văn Minh Maya (1995)"> Aliens and the Civil War2015
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/6C85rSrZisvbF3iWcaECLeiIcyY.jpg" alt="Image Vẻ đẹp của loài rắn"> Hidden Pyramids2015
11 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/nrGezl2FWX405p5yYM3TQYvNsOe.jpg" alt="Image Vẻ đẹp của loài rắn (2008)"> The Vanishings2015
12 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/cHvr9HsacGMLzRoY9k2mEViVRy6.jpg" alt="Image "> The Alien Agenda2015
Season 11
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/mcm1CccS1bZipqsNFVIJU2NTO4.jpg" alt="Image "> Pyramids of Antarctica2016
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/lQnOTHLiKpJxrHbh2Ld2fQDdpZD.jpg" alt="Image "> Destination Mars2016
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/uyblHiir9MvqXUpXSpow6Fh4qnQ.jpg" alt="Image Những đô thị trộm cắp"> The Next Humans2016
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/2MznWsMm8VKXlcPAasCvXjlVF3V.jpg" alt="Image Những đô thị trộm cắp"> The New Evidence2016
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/aEfvFUiZf4IyF1e3h6ocFcnaYUy.jpg" alt="Image Những đô thị trộm cắp"> The Visionaries2016
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/j6DHy0MJfGQVMvzFESvigAtTMDl.jpg" alt="Image scam.city.Bangkok"> Decoding the Cosmic Egg2016
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/gz0JhmhCThHLn7jglDia5OSw51q.jpg" alt="Image scam.city.Barcelona"> The Wisdom Keepers2016
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/fKmZovEoL2J8jmcvqDAGpL4gR0g.jpg" alt="Image scam.city.Buenos.Aires"> The Mysterious Nine2016
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/uz6VDcoUoZoYDQqmajlz53MDaR7.jpg" alt="Image scam.city.Delhi"> The Hidden Empire2016
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/9Z5YkM9Q81837zwSSuulJLVPw5L.jpg" alt="Image scam.city.Istanbul"> The Prototypes2016
11 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/8shRsAskLi8GqH8xICRVyPsFewQ.jpg" alt="Image scam.city.Marrakech"> Space Station Moon2016
12 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/3cYMEgvUY80O3LSnpZWMSn6AozL.jpg" alt="Image scam.city.Prague"> Russia's Secret Files2016
13 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/eN94caYHr8WA4nWPPPeuqpvX3rS.jpg" alt="Image scam.city.rio"> Beyond Roswell2016
14 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/ew7DKkdS6TvV0QB7IUfCYZyar59.jpg" alt="Image scam.city.rome"> The Returned2016
15 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/8Ee6Hhnhf0Pfe3Tm0U2wilFpC7x.jpg" alt="Image scam.city.Vegas"> Shiva the Destroyer2016
Season 12
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/a4oUOeoyEvh33LZeaJhqJmZSiwJ.jpg" alt="Image "> The Alien Hunters2017
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/4ILicjqLsc97S9Y8Kl7VNGhhse4.jpg" alt="Image scam.city.poster"> Forged by the Gods2017
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/oEOzOmlCeGIRKfAslkHZCQxg67L.jpg" alt="Image "> The Mystery of Rudloe Manor2017
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/dEdyMcotCOft4b0F5CESf8YQQRW.jpg" alt="Image scam.city.2.poster"> The Alien Architects2017
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/sCcw4MuBYshmrOEctgH2YzTToPg.jpg" alt="Image scam.city.2.Amsterdam"> The Pharaohs' Curse2017
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/zbKAu7sKZr7kH9ILkavE1zSKPMH.jpg" alt="Image scam.city.2.Bogota"> The Science Wars2017
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/kItDSe4pF1RbsZvSFeORn4fq2Dy.jpg" alt="Image scam.city.2.Hong Kong"> City of the Gods2017
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/94n7Dntl4BuI9W7UnHMuKZ7it3H.jpg" alt="Image scam.city.2.Jerusalem"> The Alien Frequency2017
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/mCLiz6KTXKiUZE9WXdupHUUprSL.jpg" alt="Image scam.city.2.London"> The Majestic Twelve2017
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/x8sCVpLrqtMJZGMVCFYpWJGXHJD.jpg" alt="Image scam.city.2.Mexico City"> The Akashic Record2017
11 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/w0zQKA2a73l1aL4aYVkDfWg2zUl.jpg" alt="Image scam.city.2.Mumbai"> Voices of the Gods2017
12 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/ayNDlJBdUUcqDIyozIBBK4MevzR.jpg" alt="Image scam.city.2.New Orleans"> The Animal Agenda2017
13 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/mmW9Lzrb8s8Y4DL3lAwqKBB003K.jpg" alt="Image scam.city.2.New York City"> The Replicants2017
14 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/1sEQ5hSguYYd3zdo3MVAKcHOqlj.jpg" alt="Image scam.city.2.Paris"> A Spaceship Made of Stone2017
15 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/4liZU2khVPIAqTsVei0zWOYLOMB.jpg" alt="Image movies"> The Alien Disks2017
16 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/k3kF0WzaoQasT6cXbsvyi005KU0.jpg" alt="Image tv-show"> Return to Gobekli Tepe2017
Season 13
1 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/k9n9JJBuIGQ3qfe8Y4GJdsr5iri.jpg" alt="Image Most views"> The UFO Conspiracy2018
2 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/ai75xfjr98urYI8iEQqmMlMQv63.jpg" alt="Image Most Highest"> Da Vinci's Forbidden Codes2018
3 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/3fFMxcderBbDqf1HNWuH4vakEeU.jpg" alt="Image SERIES"> The Alien Protocols2018
4 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/uxBdXKGUc656PyNB08cMFKkaAK.jpg" alt="Image "> Earth's Black Holes2018
5 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/A7advtqCUNp0maUHALkTFpkCn1v.jpg" alt="Image "> The Desert Codes2018
6 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/ddrWAiSaEe60yalBIGnk25EfdUM.jpg" alt="Image "> Area 522018
7 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/qLrWqpmAJUzrj3eH0LlzC40D66h.jpg" alt="Image "> Earth Station Egypt2018
8 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/iGXNyOc6ift6RVjjFDB0hChdeln.jpg" alt="Image "> Island of the Giants2018
9 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/hZDBfNkbdhXN2pWmcJQSQTIR0JJ.jpg" alt="Image "> The Taken2018
10 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/6SCCoL7lyqiAHDMPEOWL1ki0kK4.jpg" alt="Image "> The Sentinels2018
11 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/2ILC7iTWg4TG36F0besuzJlMvJm.jpg" alt="Image "> Russia Declassified2018
12 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/6B21831b4vhAmoSy3MTVmsG8xMY.jpg" alt="Image "> They Came From the Sky2018
13 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/cnQVSDWwE2W3VNGOA56q7kog7EI.jpg" alt="Image "> The Artificial Human2018
14 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/jtlUnz6ZSMdySk6fTUTKb3Wj6nT.jpg" alt="Image "> The Alien Phenomenon2019
15 <img src="//image.tmdb.org/t/p/w92/7V0KBLyEYSaAUWfyKVgZHEDoFDe.jpg" alt="Image TOP VIEWED"> Return to Mars2019
Season 14
1 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x1"> Return to Antarctica2019
2 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x2"> The Badlands Guardian2019
3 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x3"> Element 1152019
4 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x4"> The Star Gods of Sirius2019
5 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x5"> They Came from the Sea2019
6 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x6"> Secrets of the Maya2019
7 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x7"> The Druid Connection2019
8 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x8"> The Reptilian Agenda2019
9 <img src="https://phimkhoahoc.xyz/wp-content/themes/toroplay/img/cnt/noimg-episodes.png" alt="Image Người ngoài hành tinh thời cổ đại 14x9"> The Alien Infection2019
Info
Cast
  • Original title: Ancient Aliens
  • In Production: Yes
  • First air date: 20-04-2010
  • Last air date: 21-06-2019
  • Genre: Documentary, Mystery
  • Directors: Kevin Burns
  • Rating: 3.6 14 votes
Background
Comments 1

Close
Please support the site
By clicking any of these buttons you help our site to get better