Lịch Sử Hành Tinh Xanh - Season 1

Ended 3 Episodes
Image
Nhà địa chất học Ian Stewart giải thích trong ba giai đoạn của lịch sử tự nhiên sự tương tác quan trọng của sinh lý học của hành tinh chúng ta và động vật hoang dã độc đáo của nó. Sự tiến hóa sinh học chủ yếu thúc đẩy sự thích nghi với các điều kiện như khí hậu, đất đai và thủy lợi, nhưng sinh học cũng được định hình bởi động vật hoang dã thay đổi bề mặt trái đất và khí hậu, thậm chí coi thường hoạt động của con người.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

59m 2012 29 views

Background
Comments 0